พัดลมใบดำ พัดลมใบดำ 20 นิ้ว, พัดลมใบดำ24 นิ้ว, พัดลมใบดำ26 นิ้ว, พัดลมใบดำ30 นิ้ว - พัดลมท่อ, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมฟาร์ม, พัดลมอุตสาหกรรม, โทร087-341-9111, Line id: overfan2523

พัดลมท่อ, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมฟาร์ม, พัดลมอุตสาหกรรม, โทร087-341-9111, Line id: overfan2523

พัดลมอุตสาหกรรมโครงเหล็ก ,พัดลมอุตสาหกรรมบานเกล็ด โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Line id: overfan2523

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม

test banner

ads จำหน่ายพัดลมฟาร์ม

พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน, โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Line id: overfan2523.

พัดลมใบดำ พัดลมใบดำ 20 นิ้ว, พัดลมใบดำ24 นิ้ว, พัดลมใบดำ26 นิ้ว, พัดลมใบดำ30 นิ้ว

พัดลมใบดำ

ขายพัดลมใบดำ 20,24,26,30 นิ้ว

TAG: พัดลมใบดำ 20 นิ้ว, พัดลมใบดำ24 นิ้ว,

พัดลมใบดำ26 นิ้ว, พัดลมใบดำ30 นิ้ว

 

พัดลม 2 ใบพัดแบบ ตั้งพื้น, 

, ,

ติดผนัง, ,
 

ขายพัดลมใบดำ 20,24,26,30 นิ้ว
TAG: ขายพัดลมใบดำ 20 นิ้ว, ขายพัดลมใบดำ24 นิ้ว,
ขายพัดลมใบดำ26 นิ้ว, ขายพัดลมใบดำ30 นิ้ว


จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมม, ขายพัดลมอุตสาหกรรม,
จำหน่ายพัดลม 20 นิ้ว, จำหน่ายพัดลม 26 นิ้ว, จำหน่ายพัดลม 24 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลม 30นิ้ว, พัดลมโรงงาน 20 นิ้ว, พัดลมโรงงาน 24 นิ้ว,
พัดลมโรงงาน 26นิ้ว, พัเลมโรงงาน 30 นิ้ว, พัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้ว,
พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว, พัเลมอุตสาหกรรม 26 นิ้ว,
พัดลมอุตสาหกรรม 30 นิ้ว, พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม 20 นิ้ว,
พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม 24 นิ้ว, พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม 26 นิ้ว,
พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม 30 นิ้ว, พัดลมแขวนผนัง 20 นิ้ว,
พัดลมแขวนผนัง 24 นิ้ว, พัดลมแขวนผนัง  26 นิ้ว,
พัดลมแขวนผนัง  30 นิ้ว, พัดลมตั้งพื้น  20 นิ้ว, พัดลมตั้งพื้น  24 นิ้ว,
พัดลมตั้งพื้น 26 นิ้ว, พัดลมตั้งพื้น 30 นิ้ว, พัดลมติดผนัง,
พัดลมติดผนัง 20นิ้ว, พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว, พัดลมติดผนัง 26 นิ้ว,
พัดลมติดผนัง 30 นิ้ว

พัดลมใบดำ 20 นิ้ว..ออตัน orton ติดผนัง และตั้งพื้น

พัดลมใบดำ 20 นิ้ว orton เสียงเงียบเบา ลมเย็น ใบพัดลมใบดำเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบ 

ทนทานนานปี  พัดลม-ใบดำ orton 2 ใบพัด DF Series แบบตั้งพื้นและติดผนัง …

ใบพัดลมเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบ เสียงเงียบเบา … พัดลมใบดำออตัน มีให้เลือก 4 ขนาด

พัดลมใบดำรุ่นใบพัด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว และ 30นิ้ว…

พัดลมสองใบพัดใบดำ ราคาโรงงานอุตสาหกรรม


พัดลมสองใบพัด  20,24,26,30 นิ้ว
 

TAG: พัดลมสองใบพัด  20 นิ้ว, พัดลมสองใบพัด 24 นิ้ว,
 

พัดลมสองใบพัด 26 นิ้ว, พัดลมสองใบพัด 30 นิ้ว 

พัดลมใบดำออตัน 20 นิ้ว และ 24นิ้ว

พัดลมใบดำ orton ออตัน 2 ใบพัด

DF Series แบบตั้งพื้นและติดผนัง

พัดลมสีดำ

พัดลมติดผนัง  Orton 2 ใบพัด DF Series

พัดลมใบดำ แบบตั้งพื้นและติดผนัง มีหลายขนาด

ทั้ง 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว และ 30นิ้ว
–  โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน นานปี
–  ขาแขวนผนังปรับระยะได้หลายระดับ สะดวก รวดเร็ว
–  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับมุมส่ายได้ 90 องศา
–  ดีไซน์สวยงาม ให้ลมแรง ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบามาก
–  ใบพัดลมเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบ เสียงเงียบเบา ลมเย็น
–  เหมาะสำหรับงานเป่าระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร และใช้ประกอบพัดลม
ไอน้ำ
–  สินค้าได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 934-2533 ด้านความปลอดภัย
–  ให้ปริมาณลม 7,800 – 18,120 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
–  มอเตอร์ IP 33  ฉนวนไฟฟ้า Class E  และมี Thermo fuse ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ
กรณีใช้งานเกินกำลัง
–  มีให้เลือก 4 ขนาด พัดลมใบดำ 20 นิ้ว รุ่นใบพัด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว และ พัดลมใบดำ 20 นิ้ว 30 นิ้ว..

พัดลมสีดำ 20,24,26,30 นิ้ว
TAG: พัดลมสีดำ 20 นิ้ว, พัดลมสีดำ24 นิ้ว,
พัดลมสีดำ 26 นิ้ว, พัดลมสีดำ30 นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
บริษัทจำหน่ายพัดลมฟาร์ม

ขายพัดลมอุตสาหกรรม

ขายพัดลมอุตสาหกรรม
พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน, พัดลมอุตสาหกรรม ราคาถูก

Post Bottom Ad

http://www.overintertrade.com/