สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม แอดไลน์ @908uvyll หรือ Line id: 0865380751

สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม แอดไลน์ @908uvyll หรือ  Line id: 0865380751
สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม คลิ๊ก

พัดลมฟาร์ม

พัดลมฟาร์ม
พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมรุ่นยอดนิยม

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว แสดงบทความทั้งหมด

พัดลมระบายอากาศโรงงาน 36นิ้ว, พัดลมระบายอากาศโรงงาน 50นิ้ว, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ 36นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว, ขนาด พัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดอากาศ ขนาด30นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ ขนาด36นิ้ว, พัดลมดูดอากาศ ขนาด50นิ้ว,

 พัดลมระบายอากาศโรงงาน 36นิ้ว, 

พัดลมระบายอากาศโรงงาน 50นิ้ว,
พัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว,
พัดลมดูดอากาศ 36นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว,
ขนาด พัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดอากาศ ขนาด30นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ ขนาด36นิ้ว, พัดลมดูดอากาศ ขนาด50นิ้ว,


%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594

พัดลมในโรงงาน, พัดลมใช้งานอุตสาหกรรม
โรงงานพัดลมราคาถูก,
โรงงานพัดลมราคาถูก 8 นิ้ว,โรงงานพัดลมราคาถูก 10 นิ้ว,

โรงงานพัดลมราคาถูก 12 นิ้ว,โรงงานพัดลมราคาถูก 16 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 18 นิ้ว,โรงงานพัดลมราคาถูก 20 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 24 นิ้ว,โรงงานพัดลมราคาถูก 26 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 28 นิ้ว,โรงงานพัดลมราคาถูก 30 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 32 นิ้ว,

โรงงานพัดลมราคาถูก 36 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 38 นิ้ว,

โรงงานพัดลมราคา 40 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 44 นิ้ว,

โรงงานพัดลมราคาถูก 50 นิ้ว,
โรงงานพัดลมราคาถูก 56 นิ้ว

%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25991

โรงงานพัดลมดูดอากาศ, โรงงานพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 26 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 38 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 40 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 44 นิ้ว,
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 50 นิ้ว,โรงงานพัดลมดูดอากาศ 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด30,32,36,38,40,44,50,56 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก8,10,12,16,18,20,24,26,28, นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v, โรงงานพัดลม  3 phase,
โรงงานพัดลมไซดใหญ่ 8,10,12,16,18,20,24,26,28,นิ้ว
โรงงานพัดลมไซดใหญ่ 30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
พัดลมรุ่น 8,10,12,16,18,20,24,26,28,30, นิ้ว
พัดลมรุ่น  32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
พัดลมขนาด 8,10,12,16,18,20,24,26,28,30, นิ้ว
พัดลมขนาด  32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลม  8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว


%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588-%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1


โรงงานพัดลมสแตนเลส8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลม8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม8,10,12,16,18,20,24,26,28,30,32,36,38,40,44,50,56  นิ้ว

%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581

พัดลมระบายควัน อุตสาหกรรม

จำหน่ายใบพัดพัดลมอุตสาหกรรม
พัดลมใบพัด 30นิ้ว
พัดลมใบพัด 36นิ้ว
พัดลมใบพัด 50นิ้ว

พัดลมระบายอากาศโรงงาน
พัดลมระบายอากาศโรงงาน 30นิ้ว
พัดลมระบายอากาศโรงงาน 36นิ้ว
พัดลมระบายอากาศโรงงาน 50นิ้ว

พัดลมดูดอากาศ
พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ 36นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว

ขนาด พัดลมดูดอากาศ
พัดลมดูดอากาศ ขนาด30นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ ขนาด36นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ ขนาด50นิ้ว

พัดลมในโรงงาน
พัดลมใช้งานอุตสาหกรรม

โรงงานพัดลมราคาถูก
โรงงานพัดลมราคาถูก 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมราคาถูก 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมดูดอากาศ
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศ 56 นิ้ว

พัดลมขนาดใหญ่, พัดลมขนาดใหญ่16นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่18นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่20นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่24นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่29นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่30นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่36นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่50นิ้ว พัดลมขนาดใหญ่56นิ้ว

อุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน, โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Line id: @908uvyll

พัดลมในอุตสาหกรรม, พัดลมอุตสาหกรรม, 

พัดลมอุตสาหกรรมโรงงาน, พัดลมแบบบานพับ,

พัดลมฟาร์มอุตสาหกรรม ,พัดลมโรงงาน 

พัดลมขนาดใหญ่, พัดลมขนาดใหญ่16นิ้ว,
พัดลมขนาดใหญ่18นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่20นิ้ว,
พัดลมขนาดใหญ่24นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่29นิ้ว,
พัดลมขนาดใหญ่30นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่36นิ้ว,
พัดลมขนาดใหญ่50นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่56นิ้ว
 

พัดลมแบบบานพับ,พัดลมฟาร์ม OTC 18,20,24,30,36,40,44,50,56,60นิ้ว

พัดลมโรงงาน 18,20,24,30,30,36,40,44,50,56,60นิ้ว

พัดลมขนาดใหญ่อุตสาหกรรม , พัดลมขนาดใหญ่ โรงงาน,
พัดลมขนาดใหญ่  , พัดลมขนาดใหญ่ ดูดอากาศ,
พัดลมขนาดใหญ่ ระบายอากาศ, พีดลมขนาดใหญ่ ฟารม,
พัดลมขนาดใหญ่ บานเกร็ด, พัดลมขนาดใหญ่ มีบานเกร็ด,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นบานเกร็ด,พัดลมขนาดใหญ่ ทดสายพาน,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นทดสายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ มีสายพาน
พัดลมขนาดใหญ่ใช้สายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ 380v,

พัดลมในอุตสาหกรรม, พัดลมอุตสาหกรรม,

พัดลมอุตสหกรรม โรงงาน

%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%2B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587

โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมดูดอากาศร้อน 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมระบายอากาศ
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมระบายอากาศ 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมรุ่นบานเกล็ด 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมตั้งพื้นตั้งพื้น
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมตั้งพื้น 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมเป่าอากาศ
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศ 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมขนาดใหญ่
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมขนาดใหญ่ 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมโครงเหล็ก
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมโครงเหล็ก 56 นิ้ว

โรงงานพัดลม
โรงงานพัดลม 8 นิ้ว
โรงงานพัดลม 10 นิ้ว
โรงงานพัดลม 12 นิ้ว
โรงงานพัดลม 16 นิ้ว
โรงงานพัดลม 18 นิ้ว
โรงงานพัดลม 20 นิ้ว
โรงงานพัดลม 24 นิ้ว
โรงงานพัดลม 26 นิ้ว
โรงงานพัดลม 28 นิ้ว
โรงงานพัดลม 30 นิ้ว
โรงงานพัดลม 32 นิ้ว
โรงงานพัดลม 36 นิ้ว
โรงงานพัดลม 38 นิ้ว
โรงงานพัดลม 40 นิ้ว
โรงงานพัดลม 44 นิ้ว
โรงงานพัดลม 50 นิ้ว
โรงงานพัดลม 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมบานเกล็ด
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมบานเกล็ด 56 นิ้ว


โรงงานพัดลม 380v
โรงงานพัดลม 380v 8 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 10 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 12 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 16 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 18 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 20 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 24 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 26 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 28 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 30 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 32 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 36 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 38 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 40 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 44 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 50 นิ้ว
โรงงานพัดลม 380v 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมติดผนัง
โรงงานพัดลมติดผนัง 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมติดผนัง 56 นิ้ว

โรงงานพัดลม  3 phase
โรงงานพัดลม  3 phase 8 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 10 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 12 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 16 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 18 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 20 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 24 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 26 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 28 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 30 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 32 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 36 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 38 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 40 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 44 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 50 นิ้ว
โรงงานพัดลม  3 phase 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมไซด์ใหญ่ 56 นิ้ว


พัดลมรุ่น
พัดลมรุ่น 8 นิ้ว
พัดลมรุ่น 10 นิ้ว
พัดลมรุ่น 12 นิ้ว
พัดลมรุ่น 16 นิ้ว
พัดลมรุ่น 18 นิ้ว
พัดลมรุ่น 20 นิ้ว
พัดลมรุ่น 24 นิ้ว
พัดลมรุ่น 26 นิ้ว
พัดลมรุ่น 28 นิ้ว
พัดลมรุ่น 30 นิ้ว
พัดลมรุ่น 32 นิ้ว
พัดลมรุ่น 36 นิ้ว
พัดลมรุ่น 38 นิ้ว
พัดลมรุ่น 40 นิ้ว
พัดลมรุ่น 44 นิ้ว
พัดลมรุ่น 50 นิ้ว
พัดลมรุ่น 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมแขวนผนัง
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมแขวนผนัง 56 นิ้ว

พัดลมขนาด
พัดลมขนาด 8 นิ้ว
พัดลมขนาด 10 นิ้ว
พัดลมขนาด 12 นิ้ว
พัดลมขนาด 16 นิ้ว
พัดลมขนาด 18 นิ้ว
พัดลมขนาด 20 นิ้ว
พัดลมขนาด 24 นิ้ว
พัดลมขนาด 26 นิ้ว
พัดลมขนาด 28 นิ้ว
พัดลมขนาด 30 นิ้ว
พัดลมขนาด 32 นิ้ว
พัดลมขนาด 36 นิ้ว
พัดลมขนาด 38 นิ้ว
พัดลมขนาด 40 นิ้ว
พัดลมขนาด 44 นิ้ว
พัดลมขนาด 50 นิ้ว
พัดลมขนาด 56 นิ้ว


พัดลมขนาดรุ่นรุ่น
พัดลมขนาดรุ่น 8 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 10 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 12 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 16 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 18 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 20 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 24 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 26 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 28 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 30 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 32 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 36 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 38 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 40 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 44 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 50 นิ้ว
พัดลมขนาดรุ่น 56 นิ้ว


โรงงานพัดลม
โรงงานพัดลม 8 นิ้ว
โรงงานพัดลม 10 นิ้ว
โรงงานพัดลม 12 นิ้ว
โรงงานพัดลม 16 นิ้ว
โรงงานพัดลม 18 นิ้ว
โรงงานพัดลม 20 นิ้ว
โรงงานพัดลม 24 นิ้ว
โรงงานพัดลม 26 นิ้ว
โรงงานพัดลม 28 นิ้ว
โรงงานพัดลม 30 นิ้ว
โรงงานพัดลม 32 นิ้ว
โรงงานพัดลม 36 นิ้ว
โรงงานพัดลม 38 นิ้ว
โรงงานพัดลม 40 นิ้ว
โรงงานพัดลม 44 นิ้ว
โรงงานพัดลม 50 นิ้ว
โรงงานพัดลม 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมคลังสินค้า
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมคลังสินค้า 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมสแตนเลสสแตนเลส
โรงงานพัดลมสแตนเลส 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมสแตนเลส 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมส่งอากาศ
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมส่งอากาศ 56 นิ้ว


โรงงานพัดลมโกดัง
โรงงานพัดลมโกดัง 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมโกดัง 56 นิ้ว

โรงงานพัดลมในโกดัง
โรงงานพัดลมในโกดัง 8 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 10 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 12 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 16 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 18 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 20 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 24 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 26 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 28 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 30 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 32 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 36 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 38 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 40 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 44 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 50 นิ้ว
โรงงานพัดลมในโกดัง 56 นิ้ว

พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว พัดลมดูดอากาศ 36นิ้ว พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว

พัดลมระบายอากาศ ขายส่ง **

พัดลมดูดอากาศ 30นิ้ว,
พัดลมดูดอากาศ 36นิ้ว,
พัดลมดูดอากาศ 50นิ้ว,

พัดลมฟาร์ม รุ่น OTC Double Pole Exhaust Fan

พัดลมขนาดใหญ่ ดูดอากาศ

พูลเลย์ 2 ร่อง สำหรับใช้เครื่องยนต์ฉุด หรือ ใช้มอเตอร์ขับ

เหมาะสำหรับงานฟาร์ม งานเกษตรสามารถใช้เครื่องยนต์ฉุด 

โทร 087-341-9111, 086-538-0751 

Line id: overfan2523

Double Pole Exhaust Fan

พัดลมฟาร์ม เพื่อประหยัดพลังงาน 

ใช้ไฟฟ้าแทนตอนกลางคืน

พัดลมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม, พัดลมขนาดใหญ่ โรงงาน,
พัดลมขนาดใหญ่  , พัดลมขนาดใหญ่ ดูดอากาศ,
พัดลมขนาดใหญ่ ระบายอากาศ, พีดลมขนาดใหญ่ ฟาร์ม,
พัดลมขนาดใหญ่ บานเกร็ด, พัดลมขนาดใหญ่ มีบานเกร็ด,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นบานเกร็ด,พัดลมขนาดใหญ่ ทดสายพาน,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นทดสายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ มีสายพาน
พัดลมขนาดใหญ่ใช้สายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ 380v,
พัดลมขนาดใหญ่ 3 phase,พัดลมขนาดใหญ่ 220v ,
พัดลมขนาดใหญ่ 1phase, ขายพัดลมขนาดใหญ่,
ขายส่งพัดลมขนาดใหญ่, ราคาพัดลมขนาดใหญ่,
ราคาส่ง พัดลมขนาดใหญ่ พัดลมขนาดใหญ่ ราคา,
พัดลมขนาดใหญ่ ราคาส่ง, พัดลมขนาดใหญ่ ราคาถูก
แหล่งขายพัดลมขนาดใหญ่

พัดลมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม, พัดลมขนาดใหญ่ โรงงาน,
พัดลมขนาดใหญ่  , พัดลมขนาดใหญ่ ดูดอากาศ,
พัดลมขนาดใหญ่ ระบายอากาศ, พีดลมขนาดใหญ่ ฟาร์ม,
พัดลมขนาดใหญ่ บานเกร็ด, พัดลมขนาดใหญ่ มีบานเกร็ด,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นบานเกร็ด,พัดลมขนาดใหญ่ ทดสายพาน,
พัดลมขนาดใหญ่ รุ่นทดสายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ มีสายพาน
พัดลมขนาดใหญ่ใช้สายพาน, พัดลมขนาดใหญ่ 380v,
พัดลมขนาดใหญ่ 3 phase,พัดลมขนาดใหญ่ 220v ,
พัดลมขนาดใหญ่ 1phase, ขายพัดลมขนาดใหญ่,
ขายส่งพัดลมขนาดใหญ่, ราคาพัดลมขนาดใหญ่,
ราคาส่ง พัดลมขนาดใหญ่ พัดลมขนาดใหญ่ ราคา,
พัดลมขนาดใหญ่ ราคาส่ง, พัดลมขนาดใหญ่ ราคาถูก
แหล่งขายพัดลมขนาดใหญ่

พัดลมฟาร์ม พูลเลย์ 2 ร่อง ราคาโรงงาน

โครงสร้าง ขนาด 1380x1380x450 

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า ปริมาณลม 43,170 ลบ.ม./ซม


เกล็ด ( Shutter) เปิดด้วยกลไก เปิด ปิด

พัดลมฟาร์มรุ่น OTC Double Pole Exhaust Fan 

 
พัดลมฟาร์มพุลเลย์ 2 ร่อง สำหรับใช้เครื่องยนต์ฉุด 


หรือ ใช้มอเตอร์ขับหมาะสำหรับงานฟาร์ม งานเกษตร

สามารถใช้เครื่องยนต์ฉุด

เพื่อประหยัดพลังงาน และ ใช้ไฟฟ้าแทนในตอนกลางคืน 


โครงสร้าง ขนาด 1380x1380x450 มอเตอร์ 1.5 แรงม้า 


ประมาณลม 43,170 ลบ.ม/ชม เกล็ด (Shutter)


เปิดด้วยกลไก เปิด ปิด

พัดลมฟาร์ม ติดตั้งกรวยอยู่ด้านหน้าของพัดลมฟาร์ม 


พัดลมฟาร์ม ป้องกันฝนสาด ปริมาณลม 44,500 


พัดลมฟาร์มรุ่นที่มีปีกวาล์วปีกผีเสื้อเปิด-ปิด


ปริมาณลม 44,500 ลบ.ม/ชม

พัดลมฟาร์มรุ่นที่ไม่มีบานเกร็ดปิด สำหรับระบายอากาศ 


ช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายในโกดัง โรงงาน 


 
-  ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรง


- ใบพัดทำจากสแตนเลสแบบเงา หนา 1.2 มม.

-  มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 

 
ใบพัดขนาด 29" ,30" ,36",44",50",56" 

ขนาดกว้างxยาว ความหนา 320 มม.


-  มีตาข่ายป้องกันด้านหน้า-หลังพัดลม

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-800 

ปริมาณลม 22,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.37 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-900 

ปริมาณลม 28,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.37 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1000 

ปริมาณลม 30,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.75 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1100 

ปริมาณลม 32,500 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.75 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1220 

ปริมาณลม 38,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.10 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1380 

ปริมาณลม 44,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.10 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1530 


ปริมาณลม 55,800 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.50 kw

พัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan) 


โครงสร้างใหม่ ทำจากสังกะสีแบบ Galvalume 


ซึ่งมีส่วนผสมของอลูมิเนียม

ซิลิคอน และที่เหลือเป็นสังกะสี โดยธาตุผสมของชั้นเคลือบ


จะมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันคือ

อลูมิเนียม เพิ่มความทนทานต่อการใช้งาน (durability) 


การป้องกันการกัดกร่อนในตัวเอง และเพิ่มความต้านทาน


ต่อระดับความร้อนที่อุณหภูมิสูง (high temperature resistant)

สังกะสี เพิ่มการป้องกันการกัดกร่อน


โดยการผุกร่อนแทนเหล็ก (sacrificial protection)

ซึ่งสังกะสีแบบ Galvalume นี้มีการนำไปใช้ในงานบางกลุ่ม


เช่น งานที่ต้องการคุณสมบัติทนความร้อน 


สะท้อนแสงและความร้อนได้ดี 

การใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 


เช่น หลังคา ฝาผนัง ท่อ รางน้ำ เหล็กโครงสร้าง รั้ว ป้าย 


โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม


ที่มีการกัดกร่อนรุนแรง 


โดยมีระยะเวลาการใช้งานนานกว่าผลิตภัณฑ์


ที่เคลือบแบบ HDG (สังกะสีที่ใช้อยู่เดิม) และ Galfan 


ถึง 2-4 เท่าโดยขึ้นกับสภาวะการใช้งาน

พัดลมฟาร์ม ระบายอากาศ

สำหรับโรงงาน ,โรงยิม , ฟาร์ม,โกดัง 


เป็นพัดลมที่ให้ปริมาณลมมากราคาถูก ประหยัดค่าไฟฟ้า


พัดลม
ฟาร์ม รุ่น OTC สำหรับใช้งานระบายอากาศในฟาร์ม

การเกษตรต่าง ๆ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู โรงเรือนเพาะชำ
พัดลมฟาร์ม รุ่น OTC ออกแบบให้มีปริมาณลมมากในขณะ

ที่เสียงเงียบ พัดลมถูกขับด้วยสายพานในรอบที่เหมาะสม 

มอเตอร์เป็นรุ่นหุ้มมิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการกันฝุ่น


พร้อมใบพัดระบายความร้อนด้านหลัง

ลักษณะโครงสร้าง 


-  ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรง


ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 

-  มีบานเกล็ดปิดเปิดลม ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน 


- ใบพัดมีให้เลือกทั้งแบบ สแตนเลสเกรด 430

- โครงทำจากสังกะสีเคลือบอลูมิเนียม


ให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งกว่าเดิม ทนการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม


-  มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 


ใบพัดขนาด 20",29",30", 36",40",44",50",56"


-  มีตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม

พัดลมระบายอากาศ(พัดลมฟาร์ม)


พัดลมฟาร์ม พัดลมระบายอากาศ (Exhaust fan)


อาศัยตุ้มถ่วงเป็นตัวช่วยเปิด ลดแรงดันลมที่จะดันให้ 


ชัตเตอร์หรือบานเกร็ดเปิดออก ช่วยลดแรงกระแทก ของลมที่กระทำ


ต่อชัตเตอร์เวลาเปิดและปิดการทำงานของพัดลมฟาร์ม

ลักษณะโครงสร้าง พัดลมฟาร์มรุ่น OTC

ใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์

โครงทำจากสังกะสีแบบ Galvalume 


ส่วนผสมของอลูมิเนียมอัลลอยด์ 


ไม่ทำให้เกิดสนิม ทนการกัดกร่อน

มีบานเกล็ดปิด-เปิดลม ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน

พุลเลย์ทำจากอลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

มอเตอร์ไฟฟ้า ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ไฟ 380V

มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 


ใบพัดขนาด 20",29" ,30" ,36",44",50",56"

มีตะแกรงตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลมสายพานร่อง

พัดลมระบายอากาศ(พัดลมฟาร์ม) 


เป็นพัดลมฟาร์มหรือพัดลมระบายอากาศแบบตุ้มถ่วง


เมื่อพัดลมทำงาน ตุ้มจะช่วยเปิดเกร็ดชัตเตอร์ลดแรงต้านลม

ทำให้ไม่มีเสียงดังของชัตเตอร์


หรือบานเกร็ดของพัดลมฟาร์มเวลาที่พัดลม 


โครงสร้างทำจากสังกะสี ใบพัดทำจากสแตนเลส


ลักษณะโครงสร้าง พัดลมฟาร์มรุ่น OTC


ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม


มีบานเกล็ดปิดโดยอาศัยแรงลม และตุ้มถ่วงช่วยลดแรง

ด้านขณะพัดลมทำงาน ใบพัดทำจากสแตนเลสแบบเงา 

หนา 1.2 มม. เกรด 430 มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 

ใบพัดขนาด 20",29",30",36",40",44",50",56"


มีตะแกรงตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม


พัดลมฟาร์ม รุ่น OTC Double Pole Exhaust Fan

พูลเลย์ 2 ร่อง สำหรับใช้เครื่องยนต์ฉุด หรือ ใช้มอเตอร์ขับ
 

เหมาะสำหรับงานฟาร์ม งานเกษตรสามารถใช้เครื่องยนต์ฉุด 

เพื่อประหยัดพลังงาน และ ใช้ไฟฟ้าแทนในตอนกลางคืน


โครงสร้าง ขนาด 1380x1380x450 


มอเตอร์ 1.5 แรงม้า ปริมาณลม 43,170 ลบ.ม./ซม


เกล็ด ( Shutter) เปิดด้วยกลไก เปิด ปิด

พัดลมฟาร์มรุ่น OTC Double Pole Exhaust Fan 


พัดลมฟาร์มพุลเลย์ 2 ร่อง 


สำหรับใช้เครื่องยนต์ฉุด หรือ ใช้มอเตอร์ขับ 

เหมาะสำหรับงานฟาร์ม งานเกษตร สามารถใช้เครื่องยนต์ฉุด

เพื่อประหยัดพลังงาน และ ใช้ไฟฟ้าแทนในตอนกลางคืน 


โครงสร้าง ขนาด 1380x1380x450 มอเตอร์ 1.5 แรงม้า 


ประมาณลม 43,170 ลบ.ม/ชม เกล็ด (Shutter)


เปิดด้วยกลไก เปิด ปิดพัดลมฟาร์มรุ่นที่ติดตั้งกรวย อยู่ด้านหน้าของพัดลมฟาร์ม 


พัดลมฟาร์ม ป้องกันฝนสาด ปริมาณลม 44,500 


พัดลมฟาร์มรุ่นที่มีปีกวาล์ว
ปีกผีเสื้อเปิด-ปิด หลังการทำงาน


ปริมาณลม 44,500 ลบ.ม/ชม

พัดลมฟาร์มรุ่นที่ไม่มีบานเกร็ดปิด เหมาะสำหรับระบายอากาศ 


ช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายในโกดัง โรงงาน 


หรือที่โล่งแจ้ง ราคาประหยัด

-  ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
- ใบพัดทำจากสแตนเลสแบบเงา หนา 1.2 มม. เกรด 430


-  มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ ใบพัดขนาด 29" ,30" 


,36",44",50",56" 

ขนาดกว้างxยาว ความหนา 320 มม.-  มีตาข่ายป้องกันด้านหน้า-หลังพัดลม

พัดลมฟาร์ม รุ่น OTC-800 

ปริมาณลม 22,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.37 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-900 ปริมาณลม 28,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.37 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1000 ปริมาณลม 30,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.75 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1100 ปริมาณลม 32,500 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 0.75 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1220 ปริมาณลม 38,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.10 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1380 ปริมาณลม 44,000 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.10 kw

พัดลมฟาร์ม รุ่น   OTC-1530 ปริมาณลม 55,800 ลบ.ม/ชม มอเตอร์ 1.50 kw

พัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan)
โครงสร้างใหม่ ทำจากสังกะสีแบบ Galvalume ซึ่งมีส่วนผสมของอลูมิเนียม
ซิลิคอน และที่เหลือเป็นสังกะสี โดยธาตุผสมของชั้นเคลือบเหล่านี้
จะมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันคือ

อลูมิเนียม เพิ่มความทนทานต่อการใช้งาน (durability)
การป้องกันการกัดกร่อนในตัวเอง และเพิ่มความต้านทาน
ต่อระดับความร้อนที่อุณหภูมิสูง (high temperature resistant)

สังกะสี เพิ่มการป้องกันการกัดกร่อน
โดยการผุกร่อนแทนเหล็ก (sacrificial protection)

ซึ่งสังกะสีแบบ Galvalume นี้มีการนำไปใช้ในงานบางกลุ่ม
เช่น งานที่ต้องการคุณสมบัติทนความร้อน สะท้อนแสงและความร้อนได้ดี
การใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เช่น หลังคา ฝาผนัง ท่อ รางน้ำ เหล็กโครงสร้าง รั้ว ป้าย
โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม
ที่มีการกัดกร่อนรุนแรง
โดยมีระยะเวลาการใช้งานนานกว่าผลิตภัณฑ์
ที่เคลือบแบบ HDG (สังกะสีที่ใช้อยู่เดิม) และ Galfan
ถึง 2-4 เท่าโดยขึ้นกับสภาวะการใช้งาน

พัดลมฟาร์ม ระบายอากาศ
พัดลมสำหรับโรงงาน ,โรงยิม , ฟาร์ม,โกดัง
เป็นพัดลมที่ให้ปริมาณลมมากราคาถูก ประหยัดค่าไฟฟ้า
พัดลมรุ่น otc เหมาะสำหรับการใช้งานระบายอากาศในฟาร์ม
การเกษตรต่าง ๆ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู โรงเรือนเพาะชำ

พัดลมรุ่น otc ถูกออกแบบบให้มีปริมาณลมมาก เสียงเงียบ
พัดลมถูกขับด้วยสายพานในรอบที่เหมาะสม
มอเตอร์เป็นรุ่นหุ้มมิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการกันฝุ่น
พร้อมใบพัดระบายความร้อนด้านหลัง

ลักษณะโครงสร้าง
-  ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
-  มีบานเกล็ดปิดเปิดลม ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน
- ใบพัดมีให้เลือกทั้งแบบ สแตนเลสเกรด 430

- โครงทำจากสังกะสีเคลือบอลูมิเนียม
ให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งกว่าเดิม ทนการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม
-  มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่
ใบพัดขนาด 20",29",30", 36",40",44",50",56"
-  มีตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม

พัดลมระบายอากาศ(พัดลมฟาร์ม) 

พัดลมฟาร์ม พัดลมระบายอากาศ (Exhaust fan)
อาศัยตุ้มถ่วงเป็นตัวช่วยเปิด ลดแรงดันลมที่จะดันให้
ชัตเตอร์หรือบานเกร็ดเปิดออก ช่วยลดแรงกระแทก ของลมที่กระทำ
ต่อชัตเตอร์เวลาเปิดและปิดการทำงานของพัดลมฟาร์ม

ลักษณะโครงสร้างพัดลมฟาร์มรุ่น OTC 

ใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
ทำจากสเตนเลส

โครงทำจากสังกะสีแบบ Galvalume 


ส่วนผสมของอลูมิเนียมอัลลอยด์ 


ไม่ทำให้เกิดสนิม ทนการกัดกร่อน

มีบานเกล็ดปิด-เปิดลม ป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน

พุลเลย์ทำจากอลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

มอเตอร์ไฟฟ้า ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ไฟ 380V

มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 


ใบพัดขนาด 20",29" ,30" ,36",44",50",56"

มีตะแกรงตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลมสายพานร่อง

พัดลมระบายอากาศ(พัดลมฟาร์ม) 

 
เป็นพัดลมฟาร์มหรือพัดลมระบายอากาศแบบตุ้มถ่วง


เมื่อพัดลมทำงาน ตุ้มจะช่วยเปิดเกร็ดชัตเตอร์ลดแรงต้านลม

ทำให้ไม่มีเสียงดังของชัตเตอร์ หรือบานเกร็ดของพัดลมฟาร์ม


เวลาที่พัดลม โครงสร้างทำจากสังกะสี ใบพัดทำจากสแตนเลส

ลักษณะโครงสร้างพัดลมฟาร์มรุ่น otc


ตัวพัดลมและใบพัดถูกออกแบบอย่างแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม


มีบานเกล็ดปิดโดยอาศัยแรงลม และตุ้มถ่วง

ช่วยลดแรงด้านขณะพัดลมทำงาน ใบพัดทำจากสแตนเลส

แบบเงา หนา 1.2 มม. เกรด 430

มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 

ใบพัดขนาด 20",29",30",36",40",44",50",56"


มีตะแกรงตาข่ายป้องกันด้านหลังพัดลม

แผนที่ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด พัดลม50นิ้ว พัดลมฟาร์ม

แผนที่ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด พัดลม50นิ้ว พัดลมฟาร์ม
พัดลม50นิ้ว พัดลม36นิ้ว พัดลม30นิ้ว พร้อมติดตั้ง

พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม

พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม
พัดลมติดผนัง

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส พัดลมกัญชา

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส พัดลมกัญชา
พัดลมฟาร์มกัญชา

พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมโรงกัญชา ติดต่อ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมโรงกัญชา  ติดต่อ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
พัดลมแปลงกัญชา พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมอุตสาหกรรมกัญชา

พัดลมอุตสาหกรรม ใบดำ

โบลเวอร์ซีรอคโก้ มอเตอรมิตซู 2hp 4pole , โบลว์เวอร์ดูดฝุ่น ขับตรง 3hp 2pole

โบลว์เวอร์ดูดฝุ่น ขับตรง 3hp 2pole

โบลเวอร์ ซีรอคโก้

พัดลมไอน้ำ ติดผนัง รุ่น DB-26CF08

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น รุ่น DB-26CF08

พัดลมจั้มโบ้, พัดลมยักษ์ ( big jumbo fan ) โทร 087-341-9111

พัดลมโบลเวอร์ แรงดันสูง

พัดลมไอหมอก 30นิ้ว, พัดลมไอน้ำ26นิ้ว

โบลเวอร์ หอยโข่ง Blower หอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง ฝ่ายขาย: 087-341-9111

พัดลมสแตนเลส ติดตั้งฟรี โทร 087-341-9111

ติดตั้งพัดลมไฟเบอร์กลาส สอบถามโปรโมชั่น โทร 087 341 9111

พัดลมโรงกัญชา

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส

ท่อเฟล็กซ์ 8,10,12,16,18,20,24,32นิ้ว,, ท่อเฟล็กซ์ กระดูกงู

พัดลมขนาดใหญ่

พัดลมขนาดใหญ่
พัดลมระบายอากาศ ขนาดใหญ่

พัดลมโรงงานราคาถูก

industrial mist fan ,พัดลมไอน้ำ, พัดลมไอเย็น

ติดตั้งพัดลมฟาร์ม

พัดลมฟาร์มราคาถูก

พัดลมฟาร์ม โทร 087-341-9111

พัดลมโรงงาน 087-341-9111

จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ

พัดลมดูดอากาศ ราคาส่ง

พัดลมไฟเบอร์กลาส

พัดลมโบลเวอร์ ,พัดลมกรงกระรอก

พัดลมดูดอากาศสแตนเลส ventilation fan

พัดลมอุตสาหกรรมลดราคา

พัดลมดูดความร้อนสแตนเลส

พัดลมอุตสาหกรรม บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
บริษัทจำหน่ายพัดลมฟาร์ม

จำหน่ายพัดลมฟาร์ม

พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน, โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Id Line: 0865380751 และ @908uvyll

ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม

authorบริษัทขายพัดลม, บริษัทขายพัดลมอุตสาหกรรม, บริษัทขายพัดลมดูดอากาศ, บรืษัทจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, บริษัทขายพัดลมระบายอากาศ, บริษัทจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม, บริษัทขายพัดลม ลดความร้อน, บริษัทจำหน่ายพัดลมลดความร้อน, บริษัทจำหน่าย พัดลม, บริษัทผลิตพัดลม, บริษัทผู้ผลิตพัดลม, พัดลมอุตสาหกรรมโครงเหล็ก , พัดลมอุตสาหกรรมบานเกล็ด โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Id Line: 0865380751 และ @908uvyll
Learn More →

ขายพัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ โรงงาน

ขายพัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ โรงงาน
พัดลมอุตสาหกรรม, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ,