สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม แอดไลน์ @908uvyll หรือ Line id: 0865380751

สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม แอดไลน์ @908uvyll หรือ  Line id: 0865380751
สอบถามพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม คลิ๊ก

พัดลมฟาร์ม

พัดลมฟาร์ม
พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมรุ่นยอดนิยม

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พัดลมท่อ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พัดลมท่อ แสดงบทความทั้งหมด

พัดลมดูดเป่า หรือ พัดลมท่อใช้สำหรับดูดเป่าอากาศ ในที่แคบ ที่ยากต่อการใช้พัดลมทั่วไปในการเป่า ซึ่ง พัดลมดูดเป่าอากาศ จะมีแรงลมสูงมากพอในการเป่า

พัดลมดูดเป่า ใช้สำหรับดูดเป่าอากาศ ในที่แคบ ที่ยากต่อการใช้พัดลมทั่วไปในการเป่า ซึ่ง พัดลมดูดเป่าอากาศ จะมีแรงลมสูงมากพอในการเป่า


พัดลมท่อดูดเป่า มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพัดลมทั่วไปคือ ใบพัดและมือจับ จะทำจากวัสดุเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรง น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดีราคาพัดลมดูดเป่า , เช็คราคาพัดลมท่อ
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า  8นิ้ว  ราคา 3,300 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว ราคา 3,600 บ.  
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว ราคา 4,000 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว ราคา 7,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 18นิ้ว ราคา 9,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว ราคา 9,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 28นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว ราคา  14,500 บ.  
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว ราคา 15,500  บ.

พัดลมดูดเป่า , พัดลมดูดอากาศ
ขายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ขายพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, ขายพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,
ขายพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว, ขายพัดลมดูดอากาศ 14 นิ้ว,
ขายพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว, ขายพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
ขายพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว, ขายพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
ขายพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว, ขายพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
ขายพัดลมดูดอากาศ, ขายพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว 

ร้านพัดลมดูดเป่าอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ร้านพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, ร้านพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,
ร้านพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว, ร้านพัดลมดูดอากาศ 14 นิ้ว,
ร้านพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว, ร้านพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
ร้านพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว, ร้านพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
ร้านพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว, ร้านพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
ร้านพัดลมดูดอากาศ, ร้านพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้วร้านขายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 14 นิ้ว,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ, ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว

จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 14 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว


ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว,
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 14 นิ้ว,
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว,
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว,
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 28 นิ้ว, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 32 นิ้ว,
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 36 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
พัดลมดูดเป่า 8 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 10 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า 12 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 14 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า 16 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 18 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า 20 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 24 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า 28 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 32 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า, พัดลมดูดเป่า 36 นิ้ว 

พัดลมดูดเป่า อากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
พัดลมดูดเป่า อากาศ 8 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า อากาศ 10 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า อากาศ 12 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า อากาศ 14 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า อากาศ 16 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า อากาศ 18 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า อากาศ 20 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า อากาศ 24 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า อากาศ 28 นิ้ว, พัดลมดูดเป่า อากาศ 32 นิ้ว,
พัดลมดูดเป่า อากาศ, พัดลมดูดเป่า อากาศ 36 นิ้ว

พัดลมส่งอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
พัดลมส่งอากาศ 8 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 10 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 12 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 14 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 16 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 18 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 20 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 24 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 28 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 32 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ, พัดลมส่งอากาศ 36 นิ้ว 

พัดลมเป่าอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
พัดลมเป่าอากาศ 8 นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ 10 นิ้ว,
พัดลมเป่าอากาศ 12 นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ 14 นิ้ว,
พัดลมเป่าอากาศ 16 นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ 18 นิ้ว,
พัดลมเป่าอากาศ 20 นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ 24 นิ้ว,
พัดลมเป่าอากาศ 28 นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ 32 นิ้ว,
พัดลมเป่าอากาศ, พัดลมเป่าอากาศ 36 นิ้ว

พัดลมส่งอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
พัดลมส่งอากาศ 8 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 10 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 12 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 14 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 16 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 18 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 20 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 24 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ 28 นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 32 นิ้ว,
พัดลมส่งอากาศ, พัดลมส่งอากาศ 36 นิ้ว 

ร้านขายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ร้านจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ร้านพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ขายพัดลมดูดอากาศ  8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ขายพัดลมดูดเป่า อากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
จำหน่ายพัดลมส่งอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ขายพัดลมเป่าอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว
จำหน่ายพัดลมส่งอากาศ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36 นิ้ว

บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด 26/5 หมู่ 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130


ฝ่ายขาย: 087-341-9111, 086-538-0751.

E-mail: over_sales@hotmail.com

โทร 087-341-9111, 086-538-0751 

แอดไลน์  Line id: @overfan88

https://line.me/ti/p/~@overfan88


พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่าพร้อมส่งฟรี มีประกันหลังการขาย 

ติดต่อ บ. โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
 
จำหน่าย พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่าอากาศ มีจำหน่ายทุกขนาด

https://www.overintertrade.com/พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว พัดลมถังกลม สำหรับพกพา เคลื่อนย้ายง่าย ให้ลมแรง ประสิทธิภาพสูง

พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 


พัดลมดูดเป่า วัสดุใบพัดทำจากอลูมิเนียม เหมาะสำหรับใช้ในงานดูด หรือเป่าลมในปริมาณมาก ช่วยในการระบายอากาศ

พัดลมท่อดูดเป่า 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ 8 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า 8นิ้ว พัดลมท่อ 8นิ้ว พร้อมท่อผ้าระบาย 8นิ้ว ยาว 5 เมตร รุ่นเล็ก พกพาง่าย พร้อมลุยงาน

โทร 087-341-9111, 086-538-0751 

แอดไลน์  Line id: @overfan88

https://line.me/ti/p/~@overfan88

พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว พัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายอากศ ระบายอากาศ ตัวดูดอากาศ พัดลมระบายอากาศติดผนัง พัดลมดูด

พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า พัดลมถังกลม สำหรับพกพา เคลื่อนย้ายง่าย ให้ลมแรง ประสิทธิภาพสูง

พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว ใช้ในการดูดระบายอากาศในพื้นที่แคบ อับชื้น กลิ่นเหม็นหรือมีควันพิษ

พัดลมดูดเป่า 18นิ้ว สำหรับการใช้งานภาคสนามและในโรงงานอุตสาหกรรม

พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว รุ่นหูหิ้ว พร้อมท่อลมดูดยืดได้ 5 เมตร อย่างหนา กันสะเก็ดไฟ

พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ดูด/เป่า ส่งลม ปริมาณลมมาก อึด ทนทาน ใช้ระบายอากาศ ถ่ายเทความร้อน กลิ่นควัน

พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว พัดลมดูด-เป่าอเนกประสงค์ พัดลมถังกลม กำลังลมแรงเหมาะแก่การใช้งานทั้งกลางแจ้ง หรือภายในพื้นที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ พัดลมระบายอากาศสำหรับโรงงาน ,โรงยิม , ฟาร์ม

พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า  8นิ้ว  ราคา 3,300 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว ราคา 3,600 บ.  
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว ราคา 4,000 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว ราคา 7,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 18นิ้ว ราคา 9,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว ราคา 9,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 28นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว ราคา  14,500 บ.  
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว ราคา 15,500  บ.


TAG: พัดลมดูดเป่า 8นิ้ว , พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 18นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 36นิ้วพัดลมดูดเป่า อากาศ พัดลมดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพ, เงียบและมีปริมาณลมขนาดใหญ่

พัดลมดูดเป่า 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว วัสดุใบพัดทำจากอลูมิเนียม เหมาะสำหรับใช้ในงานดูด

พัดลมดูดเป่าอากาศ 8นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรมดูดเป่า ชนิดลมแรงประสิทธิภาพสูง

พัดลมดูดเป่าอากาศ 10นิ้ว พัดลมดูด-เป่า อเนกประสงค์ ระบายและเติมอากาศภายในพื้นที่อับ

พัดลมดูดเป่าอากาศ 12นิ้ว
พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ 12 นิ้ว พกพา เคลื่อนย้ายง่าย ให้ลมแรง ประสิทธิภาพสูง

พัดลมดูดเป่าอากาศ 16นิ้ว เป่าลมในปริมาณมาก ช่วยในการระบายอากาศ ปริมาณลมมาก อึด ทนทาน

พัดลมดูดเป่าอากาศ 18นิ้ว ดูด-เป่าอากาศในที่อับชื้น คับแคบ คดเคี้ยว

พัดลมดูดเป่าอากาศ 20นิ้ว พัดลมทำจากเหล็กคุณภาพดี โครงสร้างแข็งแรง

พัดลมดูดเป่าอากาศ 24นิ้ว สินค้ามาตรฐานสากล สินค้ารับประกัน

พัดลมดูดเป่าอากาศ 32นิ้ว ส่งลมแรง อัดลมไกล ชนิดลมแรงประสิทธิภาพสูง

พัดลมดูดเป่าอากาศ 36นิ้ว เป็นพัดลมที่ให้ปริมาณลมมาก เสียงเงียบเบา ราคาถูก

พัดลมดูดเป่าอากาศ, พัดลมดูดเป่าอากาศ 8นิ้ว,

พัดลมดูดเป่าอากาศ 10นิ้ว, พัดลมดูดเป่าอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมดูดเป่าอากาศ 16นิ้ว, พัดลมดูดเป่าอากาศ 18นิ้ว,

พัดลมดูดเป่าอากาศ 20นิ้ว, พัดลมดูดเป่าอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่าอากาศ 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่าอากาศ 36นิ้วพัดลมดูดเป่าระบายอากาศ พัดลมดูดเป่า ต่อกับท่อลมจะแรงแค่ไหน

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 8นิ้ว พัดลมท่อ พัดลมดูด ขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 10นิ้ว พัดลมดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพ, เงียบและมีปริมาณลมขนาดใหญ่

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 12นิ้ว พัดลมดูด-เป่า อเนกประสงค์ ช่วยระบายอากาศเสีย เฉพาะจุดออกจากพื้นที่ทำงาน

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 16นิ้ว พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ พัดลมถังกลม ใบพัด 16 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 18นิ้ว
ส่งผ่านอากาศ สำหรับใช้ในการ ดูด-เป่าระบายอากาศกลิ่นควัน กลิ่นเหม็น

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว ระบายอากาศ และส่งอากาศได้ดี; ใบพัดเหล็ก 7 ใบพัด ใบพัดเหล็กทนแรงบิดสูง

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว ดูดระบายอากาศพื้นที่แคบ อับชื้น กลิ่นเหม็น ควันพิษ ใบพัดและมือจับเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว แข็งแรง น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ดูด/เป่า ส่งลม ปริมาณลมมาก อึด ทนทาน ใช้ระบายอากาศ

TAG: 
พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 8นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 10นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 12นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 16นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 18นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้วพัดลมอเนกประสงค์ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลม อเนกประสงค์ คุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน

พัดลมอเนกประสงค์ 8นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรมอเนกประสงค์

พัดลมอเนกประสงค์ 10นิ้ว กระจายลมเย็นได้ตามต้องการ

พัดลมอเนกประสงค์ 12นิ้ว รับประกันสินค้าของแท้แน่นอน100%

พัดลมอเนกประสงค์ 16นิ้ว พัดลมพกพา ทนทาน

พัดลมอเนกประสงค์ 18นิ้ว สามารถปรับ ระดับความคุมแรงลม

พัดลมอเนกประสงค์ 20นิ้ว ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

พัดลมอเนกประสงค์ 24นิ้ว พัดลมพกพา ทนทาน ลมแรงสูง

พัดลมอเนกประสงค์ 32นิ้ว

พัดลมอเนกประสงค์ 36นิ้ว


TAG: พัดลม อเนกประสงค์, พัดลมอเนกประสงค์ 8นิ้ว,

พัดลมอเนกประสงค์ 10นิ้ว, พัดลมอเนกประสงค์ 12นิ้ว,

พัดลมอเนกประสงค์ 16นิ้ว, พัดลมอเนกประสงค์ 18นิ้ว,

พัดลมอเนกประสงค์ 20นิ้ว, พัดลมอเนกประสงค์ 24นิ้ว,

พัดลมอเนกประสงค์ 32นิ้ว, พัดลมอเนกประสงค์ 36นิ้ว
พัดลมระบายอากาศ ในอุโมงค์ 8 นิ้ว

พัดลมอุโมงค์ 8นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 10นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 12นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 16นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 18นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 20นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 24นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 32นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 36นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมอุโมงค์, พัดลมอุโมงค์ 8นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 10นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 12นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 16นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 18นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 20นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 24นิ้ว,

พัดลมอุโมงค์ 32นิ้ว, พัดลมอุโมงค์ 36นิ้วพัดลมเติม 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมเติม    พัดลมเติม 8นิ้ว  พัดลมเติม 10นิ้ว

พัดลมเติม 12นิ้ว  พัดลมเติม 16นิ้ว

พัดลมเติม 18นิ้ว  พัดลมเติม 20นิ้ว

พัดลมเติม 24นิ้ว  พัดลมเติม 32นิ้ว

พัดลมเติม 36นิ้ว

TAG: พัดลมเติม, พัดลมเติม 8นิ้ว,

พัดลมเติม 10นิ้ว, พัดลมเติม 12นิ้ว,

พัดลมเติม 16นิ้ว, พัดลมเติม 18นิ้ว,

พัดลมเติม 20นิ้ว, พัดลมเติม 24นิ้ว,

พัดลมเติม 32นิ้ว, พัดลมเติม 36นิ้ว


--------------

พัดลมเติมอากาศ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมเติมอากาศ

พัดลมเติมอากาศ 8นิ้ว    พัดลมเติมอากาศ 10นิ้ว

พัดลมเติมอากาศ 12นิ้ว    พัดลมเติมอากาศ 16นิ้ว

พัดลมเติมอากาศ 18นิ้ว    พัดลมเติมอากาศ 20นิ้ว

พัดลมเติมอากาศ 24นิ้ว    พัดลมเติมอากาศ 32นิ้ว

พัดลมเติมอากาศ 36นิ้ว


พัดลมเติมอากาศ, พัดลมเติมอากาศ 8นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 10นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 16นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 18นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 20นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 32นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 36นิ้ว

--------------

พัดลมส่งอากาศ

พัดลมส่งอากาศ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมส่งอากาศ 8นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 10นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 12นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 16นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 18นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 20นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 24นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 32นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 36นิ้ว

--------------

พัดลมถัง 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมถัง

พัดลมถัง 8นิ้ว     พัดลมถัง 10นิ้ว

พัดลมถัง 12นิ้ว   พัดลมถัง 16นิ้ว

พัดลมถัง 18นิ้ว   พัดลมถัง 20นิ้ว

พัดลมถัง 24นิ้ว   พัดลมถัง 32นิ้ว

พัดลมถัง 36นิ้ว

TAG: พัดลมถัง, พัดลมถัง 8นิ้ว,

พัดลมถัง 10นิ้ว, พัดลมถัง 12นิ้ว,

พัดลมถัง 16นิ้ว, พัดลมถัง 18นิ้ว,

พัดลมถัง 20นิ้ว, พัดลมถัง 24นิ้ว,

พัดลมถัง 32นิ้ว, พัดลมถัง 36นิ้ว


--------------

พัดลมท่อ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว


พัดลมท่อ

พัดลมท่อ 8นิ้ว    พัดลมท่อ 10นิ้ว

พัดลมท่อ 12นิ้ว   พัดลมท่อ 16นิ้ว

พัดลมท่อ 18นิ้ว    พัดลมท่อ 20นิ้ว

พัดลมท่อ 24นิ้ว    พัดลมท่อ 32นิ้ว

พัดลมท่อ 36นิ้ว

TAG: พัดลมท่อ, พัดลมท่อ 8นิ้ว,

พัดลมท่อ 10นิ้ว, พัดลมท่อ 12นิ้ว,

พัดลมท่อ 16นิ้ว, พัดลมท่อ 18นิ้ว,

พัดลมท่อ 20นิ้ว, พัดลมท่อ 24นิ้ว,

พัดลมท่อ 32นิ้ว, พัดลมท่อ 36นิ้ว


--------------

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ


พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 10นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 12นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 16นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 18นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 20นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 24นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 32นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 36นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 10นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 12นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 16นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 18นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 20นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 24นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 32นิ้ว

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 36นิ้ว

TAG: พัดลมท่อ ระบายอากาศ, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 10นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 16นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 18นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 20นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 36นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 10นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 12นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 16นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 18นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 20นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 24นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 32นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 36นิ้ว


--------------

พัดลมท่อดูดอากาศ 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ ราคาถูก


พัดลมท่อ ดูดอากาศ8นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ10นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ12นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ16นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ18นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ20นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ24นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ32นิ้ว

พัดลมท่อ ดูดอากาศ36นิ้ว

TAG: พัดลมท่อ ดูดอากาศ, พัดลมท่อ ดูดอากาศ8นิ้ว,

พัดลมท่อ ดูดอากาศ10นิ้ว, พัดลมท่อ ดูดอากาศ12นิ้ว,

พัดลมท่อ ดูดอากาศ16นิ้ว, พัดลมท่อ ดูดอากาศ18นิ้ว,

พัดลมท่อ ดูดอากาศ20นิ้ว, พัดลมท่อ ดูดอากาศ24นิ้ว,

พัดลมท่อ ดูดอากาศ32นิ้ว, พัดลมท่อ ดูดอากาศ36นิ้ว


--------------

พัดลมถังกลม 8,10,12,16,18,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมถังกลม


พัดลมถังกลม8นิ้ว

พัดลมถังกลม10นิ้ว

พัดลมถังกลม12นิ้ว

พัดลมถังกลม16นิ้ว

พัดลมถังกลม18นิ้ว

พัดลมถังกลม20นิ้ว

พัดลมถังกลม24นิ้ว

พัดลมถังกลม32นิ้ว

พัดลมถังกลม36นิ้ว

TAG: พัดลมถังกลม, พัดลมถังกลม8นิ้ว,

พัดลมถังกลม10นิ้ว, พัดลมถังกลม12นิ้ว,

พัดลมถังกลม16นิ้ว, พัดลมถังกลม18นิ้ว,

พัดลมถังกลม20นิ้ว, พัดลมถังกลม24นิ้ว,

พัดลมถังกลม32นิ้ว, พัดลมถังกลม36นิ้ว

พัดลมท่อ , พัดลมดูดเป่า มีจำหน่ายหลายขนาด พัดลมท่อ 8นิ้ว, ร้านพัดลมท่อ 10นิ้ว,ขายพัดลมท่อดูดเป่า 12นิ้ว, ร้านพัดลมดูดเป่าอากาศ 16นิ้ว,ร้านพัดลมท่อ 20นิ้ว,ร้านพัดลมเป่าอากาศ 24นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว ราคาถูก, ร้านพัดลมท่อ 36นิ้ว

พัดลมท่อ , พัดลมดูดเป่า

Air Ventilation Fan CTF Series


พัดลมท่อ 8นิ้ว, ร้านพัดลมท่อ 10นิ้ว, ขายพัดลมท่อดูดเป่า 12นิ้ว, ร้านพัดลมดูดเป่าอากาศ 16นิ้ว, ร้านพัดลมท่อ 20นิ้ว,

ร้านพัดลมเป่าอากาศ 24นิ้ว, พัดลมท่อดูดเป่า 32นิ้ว ราคาถูก, ร้านพัดลมท่อ 36นิ้ว, 

พัดลมท่อ มีขนาดต่างๆ  และ สเปคการใช้งาน ให้เลือกดังนี้
 
พัดลมท่อ ขนาดเล็ก  PMF2e 200 ขนาด 8นิ้ว
150w  2700 rpm Capacity 25(m3/min)
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  1500 ( m3/h )  
Static Pressure  130/145 (Pa)  Noise 58dB(A)

พัดลมท่อดูดอากาศ Ywf2e ขนาด 10นิ้ว
190w  2700 rpm Capacity 43 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  2500 ( m3/h )  
Static Pressure  195/205  (Pa)  Noise 63/65 dB(A)

พัดลมท่อระบายอากาศ Ywf2e 300 ขนาด 12นิ้ว
300w   2700 rpm Capacity 65 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  3500 ( m3/h )  
Static Pressure  240/270  (Pa)  Noise 68/70 dB(A)

พัดลมท่อ ดูดเป่า Ywf2e ขนาด 16นิ้ว
1100w  2700 rpm Capacity 65 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  6500 ( m3/h )  
Static Pressure  600  (Pa)  Noise 79 dB(A)

พัดลมท่อ ส่งอากาศ PMF4e 500 ขนาด 20นิ้ว
750w   1400 rpm Capacity 200 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  10800 ( m3/h )  
Static Pressure  280  (Pa)  Noise 73/74 dB(A)

พัดลมท่อ ขนาดใหญ่ PMF 4e 600 ขนาด 24นิ้ว
1500w   1400 rpm Capacity 240 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  14500 ( m3/h )  
Static Pressure  350/400  (Pa)  Noise 77/78  dB(A)

พัดลมท่อ ขนาดใหญ่  PMF 4D 910 ขนาด 36นิ้ว
2200w   930 rpm Capacity 240 (m3/min)    
Frequency  50/60 (Hz)  แรงลม  26000 ( m3/h )  
Static Pressure  350  (Pa)  Noise 75  dB(A)

พัดลมท่อ ดูดเป่าอากาศ ,พัดลมดูดเป่า, พัดลมท่อพัดลมดูดเป่า 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่า,พัดลมท่อเป่าอากาศ 

พัดลมท่อดูดเป่า ระบายอากาศ, พัดลมดูดควัน  พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว,
 

พัดลมถังกลม, พัดลมท่อ แรงดันสูง,

พัดลมท่อ ดูดเป่า CTF-45,50,60,70,80, CTF-25,30  CTF-40 

พัดลมดูดเป่า 8นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว,
 
พัดลมดูดเป่า , พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ

คุณสมบัติ พัดลมท่อ (Feature)

พัดลมท่อ ดูดเป่า เหมาะสําหรับใช้จ่ายอากาศหมุนเวียนกับงานสาธารณูปโภคใต้ดิน  ทําความสะอาดบ่อบําบัดหรือแท้งค์น้ํางานดูด ขจัดกลิ่นฝุ่นหรือไอ จากงานในขบวนการผลิต อาทิเช่น งานเชื่อม, เจียรไน, กลึง, ออก, ชุบงานจ่ายอากาศขณะติดตั้งสามารถต่อท่ออ่อนส่งลมได้ไกล หรือใช้กับถุงกรองฝุ่นในพื้นที่ปิด 

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 8นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 10นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 16นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ

 - พัดลมท่อ ,ตัวถังหนา, แข็งแรงทนทาน
 - พัดลมดูดเป่าน้ําหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย 
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน 
 - พัดลมท่อ 10นิ้ว ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์เสริม (Options)
 - พัดลมท่อดูดเป่า 12นิ้ว พร้อม ท่อส่งลม FLEXIBLE AIR-DUCT 
- ถุงเก็บฝุ่น Filter Bag ใส่ในพัดลมท่อได้ทุกขนาด

พัดลมเป่าอากาศ อุตสาหกรรม, พัดลมเป่าอากาศ อุตสาหกรรม 16นิ้ว,  พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ Model CTF-25CTF-40 

พัดลมท่อดูดเป่า CIF-45 CIF-50 CTF-60 CIF.70 CTF-80

พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว   พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ 10 นิ้ว 

พัดลมดูดควัน. พร้อมท่อลมดูดยืดได้ 5 เมตร

สำหรับพกพา เคลื่อนย้ายง่าย ให้ลมแรง ประสิทธิภาพสูง

ข้อควรระวัง ในการใช้งาน พัดลมท่อ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กําหนดให้สวิตซ์  เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทําลายของมอเตอร์

พัดลมดูดเป่า เหมาะสำหรับใช้ในงานดูด หรือเป่าลมในปริมาณมาก ช่วยในการระบายอากาศ
 
ราคาพัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า
 
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า  8นิ้ว  ราคา 3,000 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว ราคา 3,300 บ.  
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว ราคา 3,500 บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว ราคา 7,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 18นิ้ว ราคา 9,000  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว ราคา 9,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ  พัดลมดูดเป่า 28นิ้ว ราคา 13,500  บ.
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว ราคา  14,500 บ.  
พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว ราคา 15,500  บ.
 
จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ 8,10,12,14,16,
พัดลมดูดอากาศ 18,20,24,28,32,36 นิ้ว
ขายพัดลมดูดอากาศ, ร้านพัดลมดูดอากาศ,
ร้านขายพัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดเป่า, พัดลมดูดเป่า อากาศ, 
พัดลมส่งอากาศ, พัดลเป่าอากาศ,พัดลมส่งอากาศ

 

 
สเปค พัดลมท่อ ขนาดต่างๆ

พัดลมดูด ระบายอากาศ 8นิ้ว 10นิ้ว 12นิ้ว 14นิ้ว 16นิ้ว.
 
พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว ส่งลม ปริมาณลมมาก อึด ทนทาน ใช้ระบายอากาศ

พัดลมดูดเป่า 12 ราคาถูก ถ่ายเทความร้อน กลิ่นควัน

พัดลมดูดเป่า12นิ้ว พร้อมท่อรุ่นหูหิ้ว พัดลมดูดเป่า พัดลมท่อ 12 นิ้ว

พัดลมแรงดันสูง 16นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ

พัดลมดูดเป่า 24 นิ้ว พัดลมระบายอากาศพร้อมท่อ 24 นิ้ว ยาว 5 เมตร

พัดลมท่อ พัดลมดูดเป่า ส่งลมแรง เคลื่อนย้ายได้ง่าย

พัดลมดูดเป่า 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 24 นิ้ว

พัดลมถังกลม, พัดลมท่อ, พัดลมท่อระบายอากาศ , พัดลมกันระเบิด, พัดลมดูดเป่าอากาศ


พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก

พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 8นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 10นิ้ว,พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 12นิ้ว,

พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 16นิ้ว,พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 20นิ้ว,พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 24นิ้ว,

พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 32นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก 36นิ้ว, พัดลมเป่าอากาศ ขนาดเล็ก


พัดลมดูดเป่า

พัดลมดูดเป่า 8นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่าขายพัดลมดูดเป่า

พัดลมแรงดันสูง 16นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 20นิ้ว,พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ


จำหน่ายพัดลมดูดเป่า

จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 8นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 12นิ้ว,

จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 16นิ้ว,จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 20นิ้ว,จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 24นิ้ว,

จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 32นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดเป่า 36นิ้ว, จำหน่ายพัดลมดูดเป่า


ร้านพัดลมดูดเป่า

ร้านพัดลมดูดเป่า 8นิ้ว, ร้านพัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,ร้านพัดลมดูดเป่า 12นิ้ว,

ร้านพัดลมดูดเป่า 16นิ้ว,ร้านพัดลมดูดเป่า 20นิ้ว,ร้านพัดลมดูดเป่า 24นิ้ว,

ร้านพัดลมดูดเป่า 32นิ้ว, ร้านพัดลมดูดเป่า 36นิ้ว, ร้านพัดลมดูดเป่าพัดลมดูดเป่า 8,10,12,16,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมดูดเป่า 8นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 10นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 12นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 16นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 20นิ้ว,พัดลมดูดเป่า 24นิ้ว,

พัดลมดูดเป่า 32นิ้ว, พัดลมดูดเป่า 36นิ้ว, พัดลมดูดเป่า

พัดลมท่อ ราคาถูก

พัดลมท่อ 8,10,12,16,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมท่อ 8นิ้ว, พัดลมท่อ 10นิ้ว,พัดลมท่อ 12นิ้ว,

พัดลมท่อ 16นิ้ว,พัดลมท่อ 20นิ้ว,พัดลมท่อ 24นิ้ว,

พัดลมท่อ 32นิ้ว, พัดลมท่อ 36นิ้ว, พัดลมท่อ ดูดอากาศ

พั
ดลมท่อ ระบายอากาศ

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 8นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 10นิ้ว,พัดลมท่อ ระบายอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 16นิ้ว,พัดลมท่อ ระบายอากาศ 20นิ้ว,พัดลมท่อ ระบายอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมท่อ ระบายอากาศ 32นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ 36นิ้ว, พัดลมท่อ ระบายอากาศ


พัดลมท่อ เติมอากาศ


พัดลมท่อ เติมอากาศ 8นิ้ว, พัดลมท่อ เติมอากาศ 10นิ้ว,พัดลมท่อ เติมอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมท่อ เติมอากาศ 16นิ้ว,พัดลมท่อ เติมอากาศ 20นิ้ว,พัดลมท่อ เติมอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมท่อ เติมอากาศ 32นิ้ว, พัดลมท่อ เติมอากาศ 36นิ้ว, พัดลมท่อ เติมอากาศขายพัดลมเติม อากาศ

พัดลมเติมอากาศ 8นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 10นิ้ว,พัดลมเติมอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 16นิ้ว,พัดลมเติมอากาศ 20นิ้ว,พัดลมเติมอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมเติมอากาศ 32นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ 36นิ้ว, พัดลมเติมอากาศ


พัดลมถัง

พัดลมถัง 8นิ้ว, พัดลมถัง 10นิ้ว,พัดลมถัง 12นิ้ว,

พัดลมถัง 16นิ้ว,พัดลมถัง 20นิ้ว,พัดลมถัง 24นิ้ว,

พัดลมถัง 32นิ้ว, พัดลมถัง 36นิ้ว, พัดลมถัง


พัดลมถังกลม

พัดลมถังกลม 8นิ้ว, พัดลมถังกลม 10นิ้ว,พัดลมถังกลม 12นิ้ว,

พัดลมถังกลม 16นิ้ว,พัดลมถังกลม 20นิ้ว,พัดลมถังกลม 24นิ้ว,

พัดลมถังกลม 32นิ้ว, พัดลมถังกลม 36นิ้ว, พัดลมถังกลม


พัดลมถังกลม 8,10,12,16,20,24,32,36 นิ้ว

พัดลมถังกลม 8นิ้ว, พัดลมถังกลม 10นิ้ว,พัดลมถังกลม 12นิ้ว,

พัดลมถังกลม 16นิ้ว,พัดลมถังกลม 20นิ้ว,พัดลมถังกลม 24นิ้ว,

พัดลมถังกลม 32นิ้ว, พัดลมถังกลม 36นิ้ว, พัดลมถังกลม


พัดลมส่งอากาศ

พัดลมส่งอากาศ 8นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 10นิ้ว,พัดลมส่งอากาศ 12นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 16นิ้ว,พัดลมส่งอากาศ 20นิ้ว,พัดลมส่งอากาศ 24นิ้ว,

พัดลมส่งอากาศ 32นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ 36นิ้ว, พัดลมส่งอากาศ


พัดลมขนาดใหญ่

พัดลมขนาดใหญ่ 8นิ้ว, พัดลมขนาดใหญ่ 10นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่ 12นิ้ว,

พัดลมขนาดใหญ่ 16นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่ 20นิ้ว,พัดลมขนาดใหญ่ 24นิ้ว,

พัดลมขนาดใหญ่ 32นิ้ว, พัดลมขนาดใหญ่ 36นิ้ว, พัดลมขนาดใหญ่
พัดลมแรงดันสูง

พัดลมแรงดันสูง 8นิ้ว, พัดลมแรงดันสูง 10นิ้ว,พัดลมแรงดันสูง 12นิ้ว,

พัดลมแรงดันสูง 16นิ้ว,พัดลมแรงดันสูง 20นิ้ว,พัดลมแรงดันสูง 24นิ้ว,

พัดลมแรงดันสูง 32นิ้ว, พัดลมแรงดันสูง 36นิ้ว, พัดลมแรงดันสูง


TAG: พัดลมท่อ, พัดลมถังกลม  ติดต่อ บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

Line id: @908uvyll และ  Line id: 0865380751


ขายพัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ โรงงาน

ติดต่อเรา  บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จํากัด


26/5 หมู่6  ต. บางยอ อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ 10130
 
ฝ่ายขาย: 087-341-9111, 086-538-0751

E-mail: over_sales@hotmail.com

Line id: @908uvyll และ  Line id: 0865380751 

พัดลมท่อ, ขายพัดลมถังกลม, จำหน่ายพัดลมถังกลม, ร้านพัดลมถังกลม, ร้านขายพัดลมถังกลม, บริษัทขายพัดลมถังกลม, บริษัทพัดลมถังกลม

พัดลมท่อ, ขายพัดลมถังกลม, จำหน่ายพัดลมถังกลม,

ร้านพัดลมถังกลม, ร้านขายพัดลมถังกลม,

บริษัทขายพัดลมถังกลม, บริษัทพัดลมถังกลม,

พัดลมท่อ ขนาด 8,10,12,14,16,18,20,24,32 นิ้ว

ขายพัดลมท่อ, จำหน่ายพัดลมท่อ, ร้านพัดลมท่อ,

ร้านขายพัดลมท่อ, บริษัทขายพัดลมท่อ,บริษัทพัดลมท่อ

พัดลมที่อับอากาศ ราคา, พัดลมดูดฝุ่น ราคา,

พัดลมดูดฝุ่นโรงงาน, พัดลมเครื่องส่งลม,

พัดลมเติมอากาศดูดฝุ่น , พัดลมเติมอากาศ ใช้ดูดฝุ่น,

พัดลมเติมอากาศที อับอากาศ, พัดลมขนาดใหญ่ เติมอากาศ,

พัดลมดูดเป่า ขนาด 8,10,12,14,16,18,20,24,32 นิ้ว

ขายพัดลมดูดเป่า, จำหน่ายพัดลมดูดเป่า,

บริษัทพัดลมดูดเป่า, บริษัทขายพัดลมดูดเป่า,

บริษัทจำหน่ายพัดลมดูดเป่า, ร้านพัดลมดูดเป่า,

ร้านขายพัดลมดูดเป่า, พัดลมถังกลม

พัดลมถังกลม 8,10,12,14,16,18,20,24,32 นิ้ว

พัดลมเครื่องดูดฝุ่น, พัดลมเติมอากาศ พร้อมท่อ,

พัดลมเติมอากาศส่งอากาศ, พัดลมเติมอากาศส่งอากาศ,

พัดลมดูดอากาศ ส่งอากาศ, พัดลมดูดอากาศ ท่อลม,

พัดลมดูดอากาศมีท่อลม, พัดลมดูดอากาศ ใช้ท่อลม

พัดลมดูดเป่า ระบายอากาศ, ขายพัดลมดูดเป่า,

จำหน่ายพัดลมดูดเป่า, พัดลมดูดเป่า ในทีอับ,

พัดลมดูดเป่าในทีอับอากาศ, พัดลมห้องอับอากาศ,

พัดลมใช้ห้องอับอากาศ, พัดลมดูดเป่าห้องอับอากาศ,

พัดลมเป่าห้องอับอากาศ, พัดลมเติมอากาศห้องอับอากาศ,

พัดลมส่งอากาศเติมอากาศ, พัดลมเติมอากาศโรงงาน,

พัดลมเติมอากาศอุตสาหกรรม, พัดลมเติมอากาศขนาดใหญ่,

พัดลมเติมอากาศบานเกล็ด, พัดลมเติมอากาศ เป่าอากาศ

พัดลมเติมอากาศ ดูดอากาศ,

พัดลมท่อ CTF-25 พัดลมดูดเป่า 10″ 300W (เครื่อง) พัดลมท่อ. หมวดหมู่: พัดลมถังกลม, พัดลมท่อ, พัดลมท่อระบายอากาศ ป้ายกำกับ: พัดลม ท่อ CTF-25 ขนาด 250 mm.(10"), พัดลมท่อ, พัดลมท่อ CTF-25, พัดลมระบายอากาศพัดลมท่อ  CTF-25

พัดลมท่อ ดูดเป่า 10″ 300W (เครื่อง)

พัดลมท่อ CTF-25

เหมาะสำหรับการใช้งานระบายอากาศในพื้นที่แคบๆ

และสามารถส่งไประยะทางไกลๆ

ด้วยท่อระบายอากาศอย่างดี

พัดลมระบายความร้อนในโรงงาน

พัดลมท่อ พัดลมดูดอากาศ แบบถังกลม

พัดลม ท่อ CTF-25 ขนาด 250 mm.(10″)

%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%2BCTF-25

CTF-25 พัดลมดูดเป่า 10″ 300W (เครื่อง)
รายละเอียดสินค้า พัดลมท่อ CTF-25 พัดลมระบายอากาศในโรงงาน

-ใช้ดูดเป่า ส่งลมและ ระบบปฎิบัติการแก้ปัญหาลม ความร้อน
กลิ่นควัน ไม่ว่าจะเป็นในอาคาร โกดัง คลังสินค้า โรงยิม
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรม
-ใบพัดทำจากอลูมิเนียมอัลลอย พัดลมดูดอากาศโรงงาน
-ท่อลมมีขนาดหลากหลายให้เลือกสรร
-ความยาวท่อลม 5M
-ปริมาณลมมาก อึด ทนทาน
-ใช้ไฟฟ้า 220V / 50HZ

พัดลมถังกลมระบายอากาศ มีขนาดของท่อ และตัวพัดลมเท่ากัน

ทั้งด้านเข้า และ ออก สามารถต่อกับท่อส่งลมได้

ทั้งด้านเข้าและออก ประหยัดอุปกรณ์ท่อที่จะต่อกับตัวเครื่อง

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา  พัดลมท่อ
เป็นพัดลมที่ออกแบบ พัดลมดูดอากาศโรงงาน
ตามหลัก aerodynamics เสียงเบา สั่นสะเทือนน้อย แรงดันสูง

ต่อท่อได้ไกล เหมาะสำหรับงานที่ต้องการประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

ติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน  เหมาะสำหรับติดตั้งเพื่อระบายอากาศ
หรือ ส่งต่อระหว่างท่อที่มีระยะไกล เช่นในห้างสรรพสินค้า

โรงแรม ห้องน้ำ ห้องประชุม โกดัง ร้านค้า โรงงาน

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่

ฝ่ายขาย: 087-341-9111 หรือ 086-538-0751

Line id: : @908uvyll

E-mail: over_sales@hotmail.com

Website: http://www.overintertrade.com


แผนที่ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด พัดลม50นิ้ว พัดลมฟาร์ม

แผนที่ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด พัดลม50นิ้ว พัดลมฟาร์ม
พัดลม50นิ้ว พัดลม36นิ้ว พัดลม30นิ้ว พร้อมติดตั้ง

พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม

พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม
พัดลมติดผนัง

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส พัดลมกัญชา

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส พัดลมกัญชา
พัดลมฟาร์มกัญชา

พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมโรงกัญชา ติดต่อ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมโรงกัญชา  ติดต่อ บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
พัดลมแปลงกัญชา พัดลมฟาร์มกัญชา พัดลมอุตสาหกรรมกัญชา

พัดลมอุตสาหกรรม ใบดำ

โบลเวอร์ซีรอคโก้ มอเตอรมิตซู 2hp 4pole , โบลว์เวอร์ดูดฝุ่น ขับตรง 3hp 2pole

โบลว์เวอร์ดูดฝุ่น ขับตรง 3hp 2pole

โบลเวอร์ ซีรอคโก้

พัดลมไอน้ำ ติดผนัง รุ่น DB-26CF08

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น รุ่น DB-26CF08

พัดลมจั้มโบ้, พัดลมยักษ์ ( big jumbo fan ) โทร 087-341-9111

พัดลมโบลเวอร์ แรงดันสูง

พัดลมไอหมอก 30นิ้ว, พัดลมไอน้ำ26นิ้ว

โบลเวอร์ หอยโข่ง Blower หอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง ฝ่ายขาย: 087-341-9111

พัดลมสแตนเลส ติดตั้งฟรี โทร 087-341-9111

ติดตั้งพัดลมไฟเบอร์กลาส สอบถามโปรโมชั่น โทร 087 341 9111

พัดลมโรงกัญชา

โบลเวอร์ ไฟเบอร์กลาส

ท่อเฟล็กซ์ 8,10,12,16,18,20,24,32นิ้ว,, ท่อเฟล็กซ์ กระดูกงู

พัดลมขนาดใหญ่

พัดลมขนาดใหญ่
พัดลมระบายอากาศ ขนาดใหญ่

พัดลมโรงงานราคาถูก

industrial mist fan ,พัดลมไอน้ำ, พัดลมไอเย็น

ติดตั้งพัดลมฟาร์ม

พัดลมฟาร์มราคาถูก

พัดลมฟาร์ม โทร 087-341-9111

พัดลมโรงงาน 087-341-9111

จำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ

พัดลมดูดอากาศ ราคาส่ง

พัดลมไฟเบอร์กลาส

พัดลมโบลเวอร์ ,พัดลมกรงกระรอก

พัดลมดูดอากาศสแตนเลส ventilation fan

พัดลมอุตสาหกรรมลดราคา

พัดลมดูดความร้อนสแตนเลส

พัดลมอุตสาหกรรม บ.โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
บริษัทจำหน่ายพัดลมฟาร์ม

จำหน่ายพัดลมฟาร์ม

พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน, โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Id Line: 0865380751 และ @908uvyll

ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม

authorบริษัทขายพัดลม, บริษัทขายพัดลมอุตสาหกรรม, บริษัทขายพัดลมดูดอากาศ, บรืษัทจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, บริษัทขายพัดลมระบายอากาศ, บริษัทจำหน่ายพัดลมดูดอากาศ, บริษัทจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม, บริษัทขายพัดลม ลดความร้อน, บริษัทจำหน่ายพัดลมลดความร้อน, บริษัทจำหน่าย พัดลม, บริษัทผลิตพัดลม, บริษัทผู้ผลิตพัดลม, พัดลมอุตสาหกรรมโครงเหล็ก , พัดลมอุตสาหกรรมบานเกล็ด โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Id Line: 0865380751 และ @908uvyll
Learn More →

ขายพัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ โรงงาน

ขายพัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ โรงงาน
พัดลมอุตสาหกรรม, จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ,